Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защита на личните данни

Ние уважаваме неприкосновеността на личния Ви живот във връзка с това ще предприемем необходимите мерки, за да гарантираме защитата на личните Ви данни!


Събиране и обработка на лични данни

В електронен магазин “Beb.bg” потребителите се разделят на регистрирани потребители и нерегистрирани потребители (гости). Съобразно ЗЗЛД, регистрираните потребители имат право на достъп и промяна на личните си данни, както и да изискат от “Beb.bg” да бъде закрит техният потребителски профил.


Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация в Beb.bg, т.е. име, телефонен номер, електронен или пощенски адрес.


Beb.bg не събира лични данни от вас, освен ако вие не ги предоставите в специални случаи, например когато направите поръчка към нас за дадени продукти.


С предоставянето на личните си данни при регистрация в онлайн магазина, вие се съгласявате да получавате съобщения по e-mail относно текущи търговски предложения, промоции, новини и организирането на събития и кампании с маркетингова цел.Използване и съхраняване на личните данни

Beb.bg ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас. Beb.bg няма да продава вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде.
Служителите на Beb.bg са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.


Свобода на избора

Веднъж регистрирани, Вие имате възможност по всяко време да разглеждате и променяте информацията попълнена при регистрацията, чрез секция Инструменти за лични данни в профила Ви.


Чрез регистрационната форма Beb.bg събира следния тип информация: 
Имена
Адрес
Имейл
Парола за достъп до сайта
Пощенски код
Телефонен номер
История на плащания
ЕГН – само ако сте направили поръчка на лизинг
Информация за поръчкитеПраво на достъп

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща или да изисквате за лични данни от формата за Изискване за лични данни чрез вашата електронна поща, която може да намерите на този тук. Формата за Изискване за лични данни. Връзка с длъжностното лице по защита на данните.
E-mail: [email protected]

Право да бъдеш забравен

Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от Beb.bg по всяко време, освен в следните ситуации:

- Имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена
- В момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос за поръчка(Подмяна,Проблем,Рекламация)
- Ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.

Ако желаете да бъдете забравен в Beb.bg, можете да направите искане за право да бъдеш забравен в страницата тук.

Автоматична информация

Когато осъществявате достъп до Интернет сайта на Beb.bg, автоматично (не като част от регистрацията) се записват някои общи не лични данни (използван Интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници).
Тази информация се използва, за да преценим и да подобрим съдържанието и функционалността на Beb.bg спрямо това дали е привлекателен за вас.


Сигурност

„Беб ГРУП“ ЕООД е администратор на лични данни регистриран по Закона за защита на личните данни.

„Беб ГРУП“ ЕООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни предоставяна от клиентите.

Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица упълномощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Всички данни преминават през: RapidSSL: SSL Certificates.


Какво представлява SSL?
Secure Sockets Layer (SSL) е протокол за активиране на криптиране на данни в интернет или интранет и за подпомагане на потребителите на уеб страници да потвърдят собственика на уеб сайта.


Непълнолетни лица

Beb.bg съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет.


Непълнолетните не трябва да предават лични данни на сайта на електроният магазин без разрешението на своите родители или настойници.


Beb.bg никога няма да събира лични данни, ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни.


Връзки към други Интернет сайтове

Това изявление за защитата на поверителността се отнася за сайта, интернет магазин на Beb.bg, която се разработва от Beb.bg.

Под-страниците в този сайт могат да съдържат връзки към други доставчици, които не прилагат изявлението за защита на поверителността.

Когато напускате сайта на Beb.bg моля, потърсете и прочетете изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.


Уведомление за промени

Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в изявлението за поверителност, на главната страница и на други места, каквито сметнем за подходящи.


Картови плащания

За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:


Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка.


Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2). В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.Политика за поверителност на Beb.bg

Защитата на личните данни е от голямо значение за Beb.bg и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас.
Ние уважаваме неприкосновеността на личния Ви живот във връзка с това ще предприемем необходимите мерки, за да гарантираме защитата на личните Ви данни!Кой носи отговорност за личните Ви данни?

Българска компания „Беб ГРУП“ ЕООД е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни.
Beb.bg Груп ЕООД
гр. Троян
ул. „Васил Левски” № 1
България
Фирмен регистър: „Беб ГРУП“ ЕООД,
Регистрационен номер на компанията: (Трябва да се попълни)
Упълномощен представител: (Трябва да се попълни)
Регистрационен номер по ДДС: (Трябва да се попълни)

Къде Beb.bg съхранява Вашите данни?

Beb.bg ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас.
Beb.bg няма да продава вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде.
Служителите на Beb.bg са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

Кой има достъп до Вашите данни?

Вашите данни може да се споделят в рамките на „Беб ГРУП“ ЕООД.
Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън „Беб ГРУП“ ЕООД. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги. Запознайте се с категория "Политика на Политика на Beb.bg за поверителност при директен маркетинг. за всеки процес по-долу. Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?
За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, Beb.bg ще Ви информира дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

Какви са Вашите права?

Право на достъп:
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща или да изисквате за лични данни от формата за Изискване за лични данни чрез вашата електронна поща, която може да намерите на този тук. Формата за Изискване за лични данни. Връзка с длъжностното лице по защита на данните.
E-mail: [email protected]

Право на преносимост:
Когато Beb.bg обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие за общи условия или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, това включва само личните данни, които сте ни предоставили. Ако сте потребител можете да изтеглите данните си от личният Профил в раздел Инструменти. Ако нямате профил в Beb.bg Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща чрез формата за Изискване за лични данни чрез вашата електронна поща, която може да намерите на този линк Формата за Изискване за лични данни. Връзка с длъжностното лице по защита на данните. E-mail: [email protected]

Право на коригиране:
Beb.bg дава пълно право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.
Ако имате профил в Beb.bg, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си в раздел Инструменти.
Ако нямате профил в Beb.bg Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща чрез формата за Изискване за лични данни чрез вашата електронна поща, която може да намерите на този линк Формата за Изискване за лични данни.
Връзка с длъжностното лице по защита на данните.
E-mail: [email protected]

Право да бъдеш забравен:
Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от Beb.bg по всяко време, освен в следните ситуации:

- Имате отворена поръчка в Beb.bg, която още не е изпратена или е частично изпратена
- В момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос за поръчка(Подмяна,Проблем,Рекламация)
- Ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.
Ако желаете да бъдете забравен в Beb.bg, можете да направите искане за право да бъдеш забравен в страницата тук.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес.
Beb.bg няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен в следните ситуации:

- Имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена
- В момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос за поръчка(Подмяна,Проблем,Рекламация)
- Имате неуреден дълг към Beb.bg за поръчка, независимо от начина на плащане
- Ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.

Право да възразите срещу директния маркетинг:
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг, чрез страницата Инструменти в профила си или като се свържите с длъжностното лице по защита на данните на Beb.bg чрез E-mail: [email protected]

Как можете да приложите Вашите права?

Ние уважаваме неприкосновеността на личния Ви живот във връзка с това ще предприемем необходимите мерки, за да гарантираме защитата на личните Ви данни, поради което имаме служител за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права за личните данни. Винаги можете да се свържете с него на E-mail: [email protected]

Служител по защита на личните данни:
Определихме отговорник по защита на личните данни, за да гарантираме, че Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по открит, коректен и законен начин. Можете да се свържете с нашия служител по защита на лични данни на E-mail: [email protected]и да изисквате своите права.

Право на подаване на жалба към надзорен орган:
Ако смятате, че Beb.bg обработва Вашите лични данни по неправилен начин, имате пълното право да се свържете с нас на E-mail: [email protected] Също така имате право да подадете жалба за неправомерно обработване на личните данни към надзорен орган за защита на личните данни.

Политика на Beb.bg за поверителност при онлайн покупка

Защо Beb.bg използва Вашите лични данни?

Beb.bg използва Вашите лични данни, за да управляваме процеса на онлайн пазаруване в Beb.bg, като обработваме Вашите поръчки и връщания на артикули чрез нашите онлайн услуги и Ви изпращаме известия за статуса на доставка или при възникване на проблеми с доставката на Вашите артикули закупен от нас. Също така, ще използваме Вашите данни, за да можем да разглеждаме жалби и гаранционни въпроси във връзка с продуктите закупени от нас. Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират, да валидират предвидената от закона възраст за онлайн пазаруване, както и за да потвърдят адреса Ви пред външни партньори като куриери и фирми.

Какви лични данни обработва Beb.bg?

Ще обработваме следните категории лични данни:
Имена
Адрес
Имейл
Телефонен номер
История на плащания
ЕГН – само ако сте направили поръчка на лизинг
Информация за поръчките


Ако сте регистриран потребител в Beb.bg , ще обработваме и Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, като например:
Номер на профил
История на поръчките при нас

Кой има достъп до Вашите лични данни в Beb.bg?

Вашите лични данни, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги, например към куриерските услуги(Beb.bg използва Лео Експрес за куриерските услуги) във връзка с доставката на Вашата поръчка.

Право да оттеглите съгласието си от Beb.bg:
Beb.bg ще съхранява вашите данни докато сте активен клиент към услугите на Beb.bg.

Политика на Beb.bg за поверителност при обслужване на клиенти

Защо Beb.bg използва Вашите лични данни?

Ще използваме Вашите лични данни, за да насочваме Вашите запитвания към съответните отдели(продажби, рекламации) и банки, да обработваме рекламации или запитвания за артикули от Beb.bg. Ще отговаряме на въпроси, посредством електронна поща,телефон или чрез социалните мрежи като Facebook. Beb.bg ще използва личните Ви данни да се свърже с Вас ако има проблем с поръчката Ви. Също така, за да се свържем с Вас ако имаме предложение за подарък или оферта. Или просто, за да оцените нашето обслужване спрямо вас.

Какви лични данни ще обработва Beb.bg при обслужване на клиент?

Имена
Адрес
Имейл
Телефонен номер
История на плащания
Информация за поръчките

Кой има достъп до Вашите лични данни в Beb.bg?

Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на услугите, посочени по-горе, например към куриерските услуги(Beb.bg използва Лео Експрес за куриерските услуги) във връзка с доставката на Вашата поръчка. Beb.bg никога не прехвърля, не продава или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън „Беб ГРУП“ ЕООД. Ние уважаваме неприкосновеността на личния Ви живот във връзка с това ще предприемем необходимите мерки, за да гарантираме защитата на личните Ви данни!

Колко време съхраняваме Вашите данни в Beb.bg?

Ще съхраняваме Вашите данни в продължение на 12 месеца(една година) за дневници с телефонни номера, имейл адреси и кореспонденция.
Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
Имате право да прекратите обработването на Вашите лични данни от Beb.bg въз основа на интерес. Beb.bg е длъжен и няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред Вашите интереси и права или поради съдебни искове и жалби за злоупотреба.

Политика на Beb.bg за поверителност при директен маркетинг.

Защо Beb.bg използва Вашите лични данни?


Ще използваме Вашите лични данни, за да ви изпращаме специални предложения, информационни проучвания и покани чрез електронна поща и обикновена поща. За да подобрим услугите на Beb.bg си спрямо вас, ще Ви изпращаме подходяща информация за нови продукти, намалени продукти или кампании, игри, томболи.
Ще Ви препоръчваме продукти, ще Ви напомняме за артикули който сте разгледали или предпочели, също забравени продукти в кошницата Ви за пазаруване, и ще Ви предоставяме персонализирани оферти спрямо вашите предпочитания от Beb.bg. Всички тези специализирани услуги се основават на Ваши предишни покупки, артикули, върху които сте кликнали или разгледали, и информацията която сте изпратили.

Какви лични данни обработва Beb.bg?


Ще обработваме следните категории лични данни:
Имейл адрес
Телефонен Номер
Пощенски код
Върху какви продукти и оферти сте кликнали
Cookies

Ако имате профил в Beb.bg, ще обработваме Вашите лични данни, например:
Имена
Адрес
Парола за достъп до сайта
Пощенски код
Имейл
Телефонен номер
Върху какви продукти и оферти сте кликнали
Cookies

Кой има достъп до Вашите лични данни в Beb.bg?


Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на услугите, посочени по-горе, например към доставчици за маркетингова информация във физически или дигитален формат.
Които чрез тях ще Ви препоръчваме продукти, ще Ви напомняме за артикули който сте разгледали или предпочели, също забравени продукти в кошницата Ви за пазаруване
Beb.bg никога не прехвърля, не продава или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън „Беб ГРУП“ ЕООД. Ние уважаваме неприкосновеността на личния Ви живот във връзка с това ще предприемем необходимите мерки, за да гарантираме защитата на личните Ви данни!

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?


Обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на Вашето съгласие за получаване на директна рекламна и маркетингова информация. С изключение на рекламни материали по пощата и каталози, които ще Ви бъдат изпращани въз основа на предварително съгласие от вас.
Право да оттеглите съгласието си от Beb.bg:
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг, чрез страницата Инструменти в профила си или като се свържите с длъжностното лице по защита на данните на Beb.bg чрез E-mail: [email protected]

Колко време Beb.bg ще съхраняваме Вашите данни?


Ще запазим Вашите данни, предоставени за директен маркетинг, докато не оттеглите Вашето съгласие. Ще Ви считаме за неактивен клиент за маркетинг по електронната поща, ако не сте отворили нито един имейл през последната година една година. След този период Вашите лични данни ще бъдат изтрити.

Политика за използване на „бисквитки“

За да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и най-добрите услуги, когато посещавате Beb.bg ( наричани за краткост „Интернет страниците“ или „Сайтовете“ ) , информация и данни ще бъдат събирани чрез употреба на т. нар. „бисквитки“ (cookies). Това ни помага (а също и на други упълномощени трети страни) да Ви осигурим персонализирано преживяване, когато посещавате нашите Сайтове. Освен това ни позволява да подобрим услугите си и да сме сигурни, че лесно ще намерите онова, което търсите. Искаме да разберете начина, по който използваме тези технологии, затова и тази Политика за бисквитки обяснява видовете технологии, които използваме, какво правят те и Вашия избор по отношение на тяхната употреба.

 

1. Какво представляват бисквитките?


Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от Beb.bg и се съхраняват на Вашето устройство ( Компютър, телефон, таблет и др ) , така че сайтът да може да разпознае Вашето устройство. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки.

 

Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия Сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство. Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

 

 

2 . За какво използва „бисквитките“ Beb.bg ?

Тези файлове правят възможно познаването на устройството на потребителя и представянето на съдържанието му в съответния начин, адаптирано за предпочитанията на потребителя. Бисквитките осигуряват на потребителя приятно изживяване по време на навигация в интернет и подпомагат Beb.bg, за да предлага подходящи за потребителите услуги, като например – предпочитанията за онлайн конфиденциалност, в количката или съответно рекламиране. Също така, се използват и при подготовката на анонимни статистики, които ни помагат да разберем как даден потребител предпочита да използва нашите интернет страници, позволявайки ни да подобрим структурата и съдържанието им, изключвайки идентифицирането на личността на потребителя.

 

3 . Какви „бисквитки“ използваме?

Използваме два вида бисквитки – на потребителска сесия и фиксирани. Последните са временни файлове, които остават в устройството на потребителя до края на потребителската му сесия или до затваряне на приложението (уеб браузъра). Фиксираните файлове остават на устройството на потребителя за периода, параметриран от бисквитките или докато бъдат изтрити ръчно от потребителя.

 

4 . За какво ползва Beb.bg „бисквитки те .

Посещаването на този сайт може да създаде бисквитки със следните цели:
•Бисквитки за производителност на сайта;
•Бисквитки за анализиране на посетителите на сайта;
•Биквитки за географско насочване;
•Бисквитки за регистрация;
•Бисквитки за рекламна дейност;
•Бисквитки на рекламодателите.


5 . Съдържат ли „бисквитките“ лични данни?

Сами по себе си, бисквитките не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани и най-често не идентифицират личността на интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата от потребителя. Тези данни са криптиранимпо начин, който не позволява на неоторизираните лица да имат достъп до тях.

6. Изтриване на „бисквитки“

По принцип дадено приложение за достъп до уеб-страниците позволява съхраняването на бисквитки по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителя да бъде информиран всеки път, когато се изпращат бисквитки до неговия терминал. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитки може да бъде намерена в настройките на приложението (на уеб-браузъра). Ограничаването на използването на бисквитки може да повлияе на някои функции  на уеб-страницата.

7. Бисквитки за ефективност и функционалност (Performance and functionality cookies):